Jeg trodde ikke mine egne øyne da jeg så hva han skrev