Vi spiller hverandre gode ved å heie på hverandre, og være glade på hverandres vegne når det skjer positive ting i nabokommunene.

Ekte samarbeid handler om å gi og ta. Partene må ha tillitt til hverandre, ellers går det ikke. Når utfordringene er regionale kan ikke hver part tenke kun på seg selv.

Hva er det som står på spill?

Nå planlegger Statens Vegvesen ny rv. 36 gjennom Grenland. De starter med å utrede behovene. Det er ingen som skal vedta noen vegløsning nå. Det er store utfordringer ved valg av løsning, både i Skien og Porsgrunn. Konsekvensene vil komme fram gjennom utredninger.

Ved å utrede kan Svv feks vise at det er behov for en tunell over Herøya, fordi konsekvensene av en rv36 i dagen er så store. Dette er utredningskrav Svv har, og er ikke noe de kan velge bort. Hvis staten ikke får lov til å utrede må de stoppe planleggingen. Da blir det ikke noen ny rv.36 gjennom Porsgrunn, ikke gjennom Skien, ikke Herøya-tunell og ikke bedre forbindelse for Midt- og Vest-Telemark.

Ny rv.36 har vært et planlagt prosjekt i en videreføring av bypakka siden starten i 2015. Prosjektet skal være det statlige bidraget i en bypakke fase 2. Dersom rv.36 legges på is, mister vi de statlige midlene. Staten kan ikke bruke disse pengene på noe annet i Grenland, fordi det er øremerkede midler. Faren nå er at staten heller velger å bruke dem på andre samferdselsprosjekter i Norge. Og her har vi knallhard konkurranse.

Vi må stå sammen regionalt for å løfte Grenland. Ekte samarbeid er krevende, men det er verdt det!

Porsgrunn og Skien vant ikke statens «attraktiv by»-pris hver for oss i 2021, vi vant den sammen, som ett, helhetlig byområde.