Derfor var det fint å lese at Odin Adelsten Bohmann fra Arbeiderpartiet var befriende ærlig i sitt innlegg i Varden onsdag 25.januar. Vi er helt enig i at Skien-skolen må bli bedre.

Om Adelsten Bohmann misforstår med vilje eller leser innlegget mitt slik fanden leser bibelen er vanskelig å si. Men poenget mitt, som Adelsten Bohmann ser ut til å overse, er at uten de nye lærerplanene som kom i 2020, ville ikke skolen hatt de faglige rammene de trenger for å tilby en mer praktisk skolehverdag til elevene.

Det var en av forutsetningen ved å innføre nye lærerplaner at undervisningen skulle bli med praktisk. Derfor er jeg stolt av at Høyre, sammen med våre samarbeidspartier, tok initiativ til denne reformen i regjering.

Det er ingen tvil om at vi trenger mer praktisk og tilpasset undervisning i Skien-skolen, men problemet i Skien er ikke først og fremst at skolen ikke er tilpasset praktiske talenter.

Problemet er først og fremst at skolen i for stor grad tilpasset en A4-elev som ikke finnes, og at man verken tar hensyn til de elevene som mener skolen er for stillesittende og passiviserende eller de elevene som trenger mer utfordring og læring. Derfor er det utopisk å tro at vi kan løse alle problemene i skolen ved å tilby elevene mer praktisk undervisning. Og hadde det vært så lett som Adelsten Bohmann påstår, er det rart Arbeiderpartiet ikke har gjort det de siste 20 årene.

Elevene som går ut av ungdomsskolen i Skien har gjennomsnittlig dårligere karakteren enn elevene i resten av fylket, og en av fem elever fra Skien går gjennom videregående uten et vitnemål eller fagbrev i hånda når de er ferdig. Det betyr at Skiens-elevene ikke har de forutsetningene de trenger for å lykkes når de er ferdig med ti års skolegang i Skien. I tillegg opplever elevene mer stress og press nå enn tidligere, og uroen på skolen øker.

Derfor trenger mange tiltak samtidig for å gi elevene en tilpasset undervisning, øke trivselen og mestringen og få ned uroen i skolen. Bare da kan vi sikre at eleven i skien lærer mer og at flere fullfører og består videregående.

For selv om vi har mange dyktige lærere som gjør sitt aller beste hver eneste dag, hjelper det ikke om skolene ikke har den tilliten og de økonomiske rammene de trenger for å gi alle elevene et godt tilbud. Derfor vil Høyre prioritere flere og bedre lærere i grunnskolen og styrke laget rundt eleven.

Nå trenger vi en ny politikk for Skien-skolen.

SI DIN MENING! Vi i Varden vil gjerne at du skal bidra med din mening. Send ditt leserinnlegg til debatt@varden.no

Tips til hvordan skrive et godt leserinnlegg finner du her.