De nærmeste vindturbiner er 2,5 kilometer nord for kirken og 2 kilometer vest for Viddaseter. Den populære vestlige skiløypa fra Viddaseter til Årum går gjennom det planlagte utbyggingsområde på Grønlimyr og ved Venevann. Det nydelige ørretvannet (navnet forteller sitt) blir omkranset av vindturbiner, og fjellsiden i nord blir kledd med solcellepaneler.

Orrhanebulder fra lia blir overdøvet av støy fra turbinene. Orrhaneleiker og tiurleik blir berørt. Er det sånn vi vil ha det?

Kommunens inntekter av prosjektet er høyst usikre. Fred Olsen-firmaet tror kanskje at vi «bønder» i Siljan er så lettlurte og sier ja til et slikt prosjekt. Det er jo relativt nær bebyggelse og derfor kostnadsmessig gunstig sammenlignet med langt av lei. Hadde det vært langt unna, kunne det ha vært mer «spiselig».

Det er nå viktig å si nei til konsekvensutredning. Sier vi ja til dette nå, så har vi lagt saken åpen. Da kan det bli vanskelig å si nei i neste omgang, eller vi kan bli overkjørt om vi sier nei da. Vi kan sammenligne med problemstillingen vedrørende saken om konsekvensutredning om boring i visse sårbare områder i nord. Hvis man sa ja der, var man redd for at det kunne bli boring i neste omgang.

Mange er betenkte og forstår argumentene mot denne utbyggingen. Noen håper at Treschow sier nei. Vi kan både ønske og håpe, men må ikke basere oss på det. Det vil være feigt ikke å flagge sitt egentlige standpunkt imot ved å stemme nei, men håpe på grunneiers avslag.

De som stemmer ja til konsekvensutredning svikter ikke bare Siljans befolkning, men også befolkningen i Skien, Porsgrunn, Sandefjord og Larvik. Folk fra disse områdene reiser nemlig til disse berørte naturherligheter. Representanter for AP var de eneste som stemte nei i møtet i formannskapet, og ære være dem for det. Hvis de blir alene om det i kommunestyret, men jeg at mandatfordelingen vil bli annerledes etter neste valg.

Men det er å håpe at så mange som mulig, helst alle, tar til vettet og sier nei til glede også for kommende generasjoner.

Selv SV som kaller seg et miljøparti, stemte i formannskapsmøtet ja til konsekvensutredning. Man kan forundre seg.

Er det da så ille med det planlagte anlegget? Ja - støy, isras fra vingene, stikkveier, planering av store områder, visuell forurensing og irreversible inngrep. Det er som å gjøre om kirken til et danselokale.

Hvordan ville reaksjonen bli hvis det ble foreslått å sette opp vindturbiner i Skiens østmark fra Skrehelle og sørover mot Vealøs, Lensmannsseter, Ryggen og Skifjeld, samt kle åssidene med solpaneler? Eller vindturbiner i Nordmarka i Oslo? Et ramaskrik! Hvem vil ha vindturbiner i sin egen hage for å redde verden?

Hva skal man si til det å stemme mot sin overbevisning? Selv å si ja for å slippe belastning og håpe på at andre sier nei? Den som sier ja til konsekvensutredning, men tenker å kunne si nei til realisering, kan sammenlignes med den som sier ja til at datteren forlover seg, men håper at forholdet blir slutt før ekteskapet inngås.

La oss tenke oss noen år fram i tiden. Jeg er på orreleik med to av barnebarna. Vi ligger i teltet. Barnebarnet sier: Se, hanen senker halsen framover, men jeg hører nesten ikke noe! Jeg svarer: Den buldrer, men vi hører så dårlig fordi støyen fra vindturbinen er så høy. Men se, der retter den seg opp, sjoer og flakser. Hører du sjoingen? Hun svarer: Nei, jeg hører nesten bare bråket fra vindmøllen.

Er det slik dere vil ha det som kan tenke å si ja til konsekvensutredning? Stem nei! Tenk på fremtiden! Vi må vise at vi «bønder» i Siljan ikke er så lettlurte.

På vegne av friluftsglade barn og voksne i Siljan, Skien, Porsgrunn, Sandefjord og Larvik, Harald Slaathaug.

SI DIN MENING! Vi i Varden vil gjerne at du skal bidra med din mening. Send ditt leserinnlegg til debatt@varden.no

Tips til hvordan skrive et godt leserinnlegg finner du her.