Innfør nasjonale regler for å stanse bandittvirksomhetene

foto