Odd-trenerens tyggis-vaner, språkfeil og problemet med kumlokk

foto