En fullsatt kirke fikk en opplevelse av de sjeldne på allehelgensdagen