Gang- og sykkelbro ved Århus, og ny, større bro ved Fossum