Det mest sentrale og kanskje viktigste tomteområdet i hele byen, har siden rivningen av de tidligere bygningene stått som et gapende sår midt i byen.

Hvordan er det mulig at et så viktig byutviklingsprosjekt, som Meierikvartalet, stopper opp, når tilsynelatende «alle» gode krefter i byen ønsker å få dette spennende prosjektet realisert?

Her har tre solide lokale næringsaktører innenfor eiendomsutvikling, Bratsberg Utvikling AS, GI Eiendom AS og Kontorbygg AS, gått sammen og etablert selskapet Meierikvartalet AS. Et selskap hvis formål er å gjennomføre dette helt sentrale og viktige byutviklingsprosjektet i Meierikvartalet, innenfor forretningsmessige rammer.

Man skulle jo tro at når det 100 prosent kommunalt eide selskapet Kontorbygg AS er med i et slikt forretningsmessig samarbeid, så ligger det implisitt at selskapets eier (Bystyret) også støtter prosjektet.

Hva er det da som gjør at dette helt sentrale byutviklingsprosjektet har stoppet helt opp?

I debatten om Meierikvartalet i bystyret i april, kom det fram at hovedgrunnen til at «prosjekt Meierikvartalet» har stoppet opp, er at Skien kommune har sagt opp sin intensjonsavtale, som hadde som intensjon å flytte hele kommuneadministrasjonen til Meierikvartalet.

Det er altså den administrative ledelsen i Skien kommune som har satt en stopper for dette helt sentrale byutviklingsprosjektet! Det er nesten ikke til å tro!

Nå må de folkevalgte i Bystyret komme på banen og bidra til at utviklingen av Meierikvartalet kommer på rett spor. En så viktig byutviklingssak kan ikke delegeres bort til administrasjonen i Skien kommune.

Vi har valgt våre politikere for at de skal fatte beslutninger som skal bidra til vekst og utvikling i byen vår. Utbyggingen av Meierikvartalet er et slikt prosjekt.

Nå må det utvises politisk handlekraft. Byen fortjener bedre!