Det er ingen overdrivelse å si at ulveblod-analysene ikke er forsking. De er verdiløse.

foto