«I Skien har man et prosjekt som øker kostnaden tilsvarende overskridelsen i Lilleelvkrysset»

foto