Det er flere faktorer som spiller inn når man skal vurdere hvor godt et inneklima er. Det optimale inneklimaet kan nemlig variere mellom kjønn og alder. Forskning påpeker at den ideelle innetemperaturen kan være noe annerledes for kvinner og menn. Dette er nok roten til mange av de evige temperaturdiskusjoner på kontorene rundt omkring. En teori er at kvinner ofte har mindre muskelsmasse og forbrenning enn menn, og dermed fryser raskere.

Små barn har dårlig temperaturregulering og man bør derfor være ekstra varsom dersom det er større temperaturendringer både inne og ute.

Skolebarn regulerer temperatur noe bedre, men vil nok ikke være like gode på å gjøre tiltak eller si ifra dersom de for eksempel fryser. Dette kan i stedet komme til syne av hvordan de påvirkes av såkalt uoptimal innetemperatur.

Det kan ha stor effekt på deres mestringsevne og opplevelse av skolehverdagen.

Det er det viktig å huske på nå som skoler og andre kommunale bygg vurderer å senke temperaturen innendørs.

For varmt inneklima kan gjøre at luften føles tørr og tung, og at du blir trøtt eller får hodepine. Er det derimot for kaldt der vi oppholder oss vil mange anspenne seg, noen få muskelsmerter og enkelte vil bli mer mottakelige for infeksjoner. For kaldt inneklima kan også føre til konsentrasjonsvansker som gjør at du presterer dårligere på jobb og skole. Fingerferdigheter nedsettes og både presisjon og tempo påvirkes.

Har innetemperatur noen effekt på skoleelever eller arbeidstagere?

Forskning har vist at både for varmt og for kaldt inneklima har stor effekt på vår læringsevne og produktivitet. Det har blant annet blitt vurdert testresultater der man ser klar sammenheng mellom gode resultater i optimal innetemperatur og betydelig dårligere resultater der det er for kaldt eller for varmt. Når man fryser eller er for varm vil hjernen fokusere på å holde en jevn og god kroppstemperatur, og det vil være vanskelig å fokusere eller konsentrere seg.

Folkehelseinstituttet anbefaler normal innetemperatur på mellom 20-22 grader. Andre faktorer som er viktig for godt inneklima er luftfuktighet og unngå trekk. At skoler nå senker temperaturen fra det som er anbefalt er bekymringsfullt.

Det er en vanskelig balanse å finne en temperatur som passer alle, spesielt nå som mange faktorer spiller inn. Hvis jeg måtte velge ville jeg nok heller hatt det litt kaldt enn for varmt, du kan alltids kan kle på seg litt ekstra. Men hvor produktive og konsentrerte blir elever som må sitte på skolen eller kontoret med tykke klær, skjerf og lue?

Skoler og arbeidsplasser bør derfor tenkte seg nøye om før de setter inn strømsparende tiltak som å senke innetemperaturen. Kostnaden kan bli lavere om de lar være, iallfall sett fra et helseperspektiv!