Etter to spennende perioder som ordfører i verdens beste kommune, så vil jeg gjerne få takke alle som jeg har hatt gleden av å jobbe sammen med.

En takk til politikerne i bystyret som har utfordret, stilt forslag og ikke minst klart å samarbeide til Porsgrunns beste. Og vi politikere må også takke de ansatte som har stått på og levert topp tjenester, uavhengig av den enkelte innbyggers bakgrunn eller lommebok.

Vi må takke næringslivet som skaper verdier og stadig utvikler seg, frivilligheten, samarbeidspartnere i stat, kommuner og fylke og ikke minst hver enkelt innbygger som ønsker å gjøre lokalsamfunnet vårt enda litt bedre.

Turt å satse

Det har vært mange diskusjoner, men det er fordi det har skjedd mye. Porsgrunn er en ung by som har vokst fram fordi vi har turt å satse og å tenke nytt. De siste åtte årene har ikke vært noe unntak. Nytt dobbeltspor, økt tilflytting og et grønt industriløft har gitt nye muligheter, som vi har tatt i bruk.

Prikken over i-en var da vi sammen med Skien i 2021 ble valgt av regjeringens jury til Norges mest attraktive byer.

Det er viktig for en framtid med flere eldre at vi nå har to nye sykehjem på Mule og Vestsiden. Skolebarna har fått nye skoler i Brevik, Lilleborge og på Tveten, og en solid oppussing av Langangen skole. Grunnlaget for det gode som har skjedd ble lagt under tidligere ordførere. Jeg håper det som har skjedd på min vakt kan gi grunnlag for flere vellykkede prosjekter i tiden fremover.

Et trygt sted å bo

De minste barna har fått ny barnehage på Maristien, påbygg Vestsiden barnehage og et rikelig antall plasser slik at foreldrene kan velge den barnehagen og det oppstartstidspunktet som er best for deres familie.

Idrett og folkehelse har blant annet fått ny svømme- og idrettshall på Kjølnes, Brevikshallen, opprustet Olavsberget, lys i Uræddløypa, tursti langs Lilleelva, skøytebane i parken og støtte til velforeninger og lekeplasser.

Vi har styrket samspillet med kirken og fått på plass skolegudstjenester, støttet ny kirke i Porsgrunn, bygd seremonibygg og gjort oppussingsarbeid på de eldre kirkene.

Vi klarte endelig å bli universitetsby og har fulgt opp med gaveprofessorater, studentbygg og fritak for eiendomsskatt til studentboligene. Det nye universitetet har fått et tett samspill med både næringslivet og oss i offentlig sektor. Deltabygget har løftet Campus og styrket kommunens økonomi.

Millardinvesteringer i næringslivet

Næringslivet har satset med milliardinvesteringer fordelt på blant annet Yara, karbonfangstanlegg i Brevik, hotell på Kammerherreløkka, øy i elva, Powerhouse, NEL, INOVYN, Grenlandsporten næringsområde og Enger for å nevne noe.

Industriuka har satt Porsgrunn på kartet som helt verdensledende innenfor grønn prosessindustri, og vi har årlig blitt kåret av NHO til Telemarks mest næringsvennlige kommune.

Flere ønsker å etablere seg i Porsgrunn sentrum og vi har fått Forbrukertilsynet, nytt vinmonopol, regional fagbevegelse, NRK og mange andre plassert i sentrum av Porsgrunn. Franklintorget, vedtak om gang- og sykkelbru, grønn lenke i Storgata og nytt PP-kryss på Vessia gjør det mer attraktivt å bruke byen.

Krevende boligutvikling

Det har vært krevende å få på plass nye boligområder, og der skulle jeg ønske vi hadde fått til mer. Likevel vil jeg løfte frem Langangen som en sentralt plassert bydel som nå har regulerte tomter, skole og endelig tillatelse til dagligvarebutikk.

Det har vært mange kamper i denne perioden, og vi vant både kampen mot deponi i Brevik og kampen for E18 i tunell. Dette er seire som vil bety mye for Porsgrunn i generasjoner fremover. Kamp mot firefelts motorveg gjennom Herøya og over elva var mer omstridt, men jeg håper det nye bystyret fortsatt står på for at brede veger med høy fart ikke hører hjemme i bo- og byområder.

Et sterkt Grenland

Jeg er stolt av at Porsgrunn har bestått som egen kommune. Det tror jeg er viktig for vår utvikling videre og nærhet til innbyggerne. Samtidig er jeg glad for at vi har fått på plass mer samarbeid med nabokommunene om renovasjon, brann og redning og forhåpentligvis legevakt. Jeg håper de nye lokalpolitikerne bidrar til å bygge mer samarbeid, og gjerne også i retning Larvik, tross at fylket splittes.

Porsgrunn ligger her vi ligger på grunn av infrastrukturen. Særlig havna er hovedårsaken, men også vann, veg, kraft og bane er avgjørende. De siste årene har Grenland Havn, kommunen, fylket, staten og industrien satset videre. De aller mest synlige endringene på fjorden er ny farled, Frier Vest, Yara Birkeland, ferja Sandøy og investeringer ved Norcem.

Knutepunktet for jernbane reguleres, og selv om det er skuffelser for Vestfoldbanen og Grenlandsbanen, så håper jeg at det nye bystyret ikke gir opp kampen for dobbeltspor, lokaltog og kobling til Sørlandsbanen.

Trygg infrastruktur

På vei skjer det enormt mye. E18 bygges for fullt. Vi lokalpolitikere ble idiotforklart da vi stilte tydelige krav, men gjennom glimrende samarbeid med Nye Veier så fikk vi motorvegen stort sett under bakken og med kryssløsninger som ikke tar unødig areal.

På fylkesveg har vi fått rundkjøringer Moheim og Enger og endelig løst opp det famøse Lilleelvkrysset. Bussene går oftere, raskere og billigere, mens det er kommet på plass en rekke tiltak for de myke trafikantene. Sykkelveger på Herøya, Brevik, Nystrand, Flåtten og Moheim er eksempler på det.

Kommunal infrastruktur er løftet med ny hovedvannledning, utskifting av gamle rør og separering av overvann og avløp. God brøyting, strøing og gratis strøsand til innbyggerne er noen jeg mener er god bruk av fellesskapets midler.

Sammen om Porsgrunn

Porsgrunnssamfunnet er sterkt fordi vi står sammen. Tydeligst blir det i krise. Trygghet og beredskap er svært viktig i tiden som Europa er i nå. Jeg er stolt over at Porsgrunn snudde seg rundt, og var først ute i Norge med å ta imot akuttflyktninger fra både Talibans inntog i Kabul og Putins invasjon av Ukraina.

Porsgrunn har også stått tydelig opp mot forsøk på å gjøre rådhusplassen vår til en arena for hat og rasisme. Da hellige bøker ble brent, så holdt vi oss unna og viste avstand slik at den slags handlinger forhåpentligvis aldri skjer igjen.

Utfordringene står i kø. Prisene har steget, og vi blir flere eldre. Økonomien er krevende med økte renter og et skattesystem som ikke er gunstig for vår kommune. Effektene av krig og klimaendringer vil sette press på næringsliv og innbyggere. Samtidig er det en enorm mulighet for oss til å være i front nettopp med å skape løsningene verden trenger innen bærekraft, klima og fellesskap. Det er ingen enkel løsning på dette, utover å stå sammen.

Selvfølgelig er det sorg, skuffelser og politiske tap gjennom en periode på åtte år. Branner, fylkessplitting og kraftskatt går heller ikke inn som høydepunkter når Porsgrunns historie skal skrives. Men jeg er overbevist om at kommunen vil ha en glimrende utvikling videre med nytt mannskap og nytt bystyre. Politikere kommer og går, men samhold og fellesskap består.

Jeg vil ønske det nye bystyret lykke til med en ny periode, og husk alltid at slagordet er «Sammen om Porsgrunn».