De fleste som engasjerer seg aktivt i politikken ønsker å ta del i beslutningsprosesser, de ønsker å ta ansvar og de ønsker å lede. Jeg er en av dem, og ja jeg går til valg med ønske om å bli ordfører i Porsgrunn.

Jeg er født og oppvokst i Porsgrunn, hadde noen år utenbys, for så å komme tilbake og etablere meg i hjembyen min. En ønsket og villet beslutning. Nærhet til familie, trygge omgivelser, arbeid og adgang inn i boligmarkedet. Disse faktorene var avgjørende for meg - Porsgrunn var min by og det var hjemme!

Engasjement har vel egentlig alltid vært en stor del av meg, og jeg har vært heldig å få tillit i flere verv og posisjoner. Det å få muligheten til å engasjere seg i saker og oppgaver jeg brenner for og som jeg ønsker å videreutvikle eller endre, er både spennende og givende. Og det føles alltid godt når resultatet bidrar til at folk får det bedre, at ting blir enklere eller at noe nytt blir etablert til beste for samfunnet. De aller fleste har meninger og ønsker om å tilføre noe bra, så egentlig burde mange fler bidra inn i et politisk parti.

For min del startet den aktive politiske delen i 2011. Det var utrolig spennende og veldig lærerikt. Jeg har ikke angret et eneste sekund. Det og få lov til å bidra, sammen med andre engasjerte politikere, til at Porsgrunn videreutvikles til en kommune hvor livet og hverdagen oppleves som både trygt og godt, er givende. Selvsagt finnes det utfordringer og vanskelige valg må tas, men det følger med ansvaret enhver politiker har.

Nå opplever mange innbyggere i Porsgrunn usikkerhet og mange sliter med økende bo- og levekostnader. Noen årsaker kan en lokalpolitiker gjøre lite med, men der hvor det kan adresseres videre til nasjonale myndigheter er det enhver lokalpolitikers oppgave å formidle utfordringene og både foreslå og kreve endringer slik at alle får muligheten til å leve gode, trygge liv.

Jeg er veldig glad i byen min og kan lett ramse opp en hel mengde saker som fortjener både spalteplass og bejubling. Som transformasjon av sentrumsområder, utvikling av industri og næring, opprusting og styrking av skoler, barnehager og sykehjem, et allsidig og inkluderende fritidstilbud, en langsiktig satsing på livsviktig infrastruktur og del av landets rimeligste kollektivtilbud.

Et resultat av samarbeid og et genuint ønske om å ta Porsgrunn videre og gjøre Porsgrunn til den foretrukne byen, det vil jeg gjerne fortsatt være en del av og gjerne lede arbeidet av.

Det gjøres fremskritt i en helt utrolig fart og utvikling skjer stadig fortere. Tidslinjen mellom eldgammel og moderne er krympet til så og si ingenting.

Som kommune er vi nødt til å henge med, men det er viktig å gjøre de rette og nødvendige prioriteringene. Vi skal sørge for gode og fremtidsrettede kommunale oppgaver og ta ansvarlige avgjørelser. Dette høres nok veldig traust og kjedelig ut, men det er på den måten at vi kan skaffe oss nok handlingsrom til også å kunne gjennomføre saker som står på ønskelisten uten å føre en uansvarlig og populistisk politikk.

Får man folkets tillit forplikter det i form av å alltid ta ansvar, være konstruktiv samlende og lede trygt. Jeg ønsker slik tillit og jeg ønsker å lede Porsgrunn videre inn i neste epoke.

Derfor ønsker jeg å bli ordfører i Porsgrunn!

Varden har bedt ordførerkandidatene i de største partiene i Grenland skrive et innlegg om hvorfor de ønsker å bli ordfører. Dette er et av innleggene i denne serien.