Like klart er det at de fleste husholdninger har fått seg en «nesestyver» med galopperende strømpriser, matvarepriser, drivstoffutgifter og renteøkninger. Alt i løpet av et halvår. Og det ser ikke ut til at utgiftsveksten avtar med det første.

Ut fra dette har flere av oss, senest FrP, bedt om at noe av overskuddet tilbakeføres innbyggerne som kontantutbetalinger eller fradrag på den månedlige skatte/avgiftsseddelen fra kommunen. Svaret fra ordfører Kåss, og dermed den politiske posisjonen, har vært kort og kontant: NEI!

I svaret til Bystyret skriver han: «Jeg mener det hadde vært helt urimelig om pengene i Skagerak, som tilhører helt vanlige porsgrunnsfolk, skulle bli gitt i gave til bedriftseierne. Vanlige folk i Porsgrunn rammes nå av stigende renter og svært høye priser på en rekke varer. Det er derfor viktig at kommunen bidrar til å holde nede eiendomsskatten på boliger. Vi får også flere eldre, og da bør vi ikke gi bort penger som trengs for å ruste opp og å drifte sykehjem og hjemmetjenester

Kanskje tilforlatelig, men det reneste sludder når man studerer teksten. Posisjonen har de siste årene tatt et jafs av vanlige folks inntekter gjennom en gallopererende eiendomsskatt. Det blir noe hult når han nå må holde den nede. Å redusere eiendomsskatten utover i 2023 er neppe noen trøst for de som sitter i akutt kostnadssjokk akkurat nå. Forutsigbarheten gjelder altså ikke «vanlige folk».

Ingen har bedt om gaver til bedriftseierne, men behovsprøvet støtte til bedrifter som sliter: Jeg tror ikke det er millionærtakter hos f.eks. en baker som skal håndtere økte kornpriser, strømutgifter og transportutgifter uten å prise seg ut av markedet. Tilbakeføres en del av strømpengene vil det komme lokalt næringsliv til gode og ganske mye vil finne veien tilbake til kommunekassa.

At kommunen skal ivareta sine kjerneoppgaver, som sykehjem og hjemmetjenester, er selvsagt. Men, når Robin og posisjonen avviser en kontantutbetaling av inntekter utover budsjettet samtidig som man tviholder på en svømmehallutbygging til 120+ millioner og årlige driftsutgifter, blir jeg sittende målløs tilbake. En svømmehall knapt noen vil ha er viktigere enn akutt hjelp til vanlige folk.

Det synes å være slik at en krone i posisjonens øyne er viktigere på kommunebudsjettet enn på husholdningsbudsjettet. Jeg har faktisk større tiltro til vanlige folk enn som så.

Petter Ellefsen, Høyre