For det er ikke riktig som leder i utvalg for oppvekst Roger Hegland sier i lokalavisene – dette handler ikke om lopper i blodet.

Selvfølgelig har ungdommer lopper i blodet, det er noe en pedagog kan håndtere med god klasseledelse, fokus på relasjoner og tilpasset opplæring. Men det som skjer i en del klasser i Skiens ungdomsskoler i dag, er på et annet nivå.

Vi lærere står i en konstant skvis; elevens rett på opplæring, alle elevers rett til et trygt og godt skolemiljø og arbeidsmiljøet til de ansatte.

For hvor ofte er det egentlig greit at læreren blir kalt «jævla fitte» eller «jævla pedo»? Jeg kjenner lærere som blir kalt dette, og langt verre ting, på daglig basis. Flere ganger om dagen, hver dag, hver uke.

Vi blir stadig flere som gruer oss til å gå på jobb.

For dette handler om barn med mye tung bagasje i sin ryggsekk, barn som trenger hjelp.

Dette er de sårbare barna, som vi lærere verken har utdannelse eller verktøy til å hjelpe på en god nok måte. Vi er tross alt pedagoger og ikke helsepersonell. Flere av disse elevene mestrer ikke livet og har da heller ikke fokus til læring. Dette påvirker klassemiljøet på en negativ måte.

Alle elever trenger mestring, de trenger gode mestringsopplevelser i skolen, men med knappe ressurser er det vanskelig å gi dem det de trenger. De trenger en mer praktisk skole og det koster penger.

Det er flott med skolemat, men hva med midler til en klasseball til å sparke på i friminuttene, skolebøker etter ny læreplan, eller å slippe å pante flasker for å kjøpe materiell eller noe hyggelig til klassen?

Jeg kjenner Mat og helse-lærere som bruker sommerferien sin på å plukke molter, slik at elevene får en spesiell avslutning til jul. Mange av elevene har aldri smakt molter i hele sitt liv.

Vi trenger å styrke laget rundt elevene på alle skoler, det er gode løsninger som kan brukes på flere skoler enn det man gjør i dag. Ja, dette koster penger, men i det lange løp er det lettere å hjelpe barn enn voksne.

For det dette handler om er elever med mye bagasje i sekken og ikke lopper i blodet.

SI DIN MENING! Vi i Varden vil gjerne at du skal bidra med din mening. Send ditt leserinnlegg til debatt@varden.no

Tips til hvordan skrive et godt leserinnlegg finner du her.