Helgens forside i Dagens Næringsliv var tydelig: det er bråstopp i markedet for boliginvesteringer. Det vil i første omgang ramme bygg- og anlegg hardt, men også innebære konsekvenser for øvrig næringsliv.

Vi vet at bygg- og anlegg er en betydelig bransje i Grenland og ofte fungerer som en konjunktur-indikator: Når det meldes om tomme ordrebøker og prosjekter som blir satt på vent, gir det viktige signal om hva vi andre kan ha i vente.

Forutsigbarhet som forutsetning for investeringer har vi hørt mye om på nasjonalt nivå de siste årene. Det samme gjelder også for å få til vekst og utvikling i Grenland: forutsigbarhet er en forutsetning for at man skal tørre å investere lokalt.

Skien kommune etablerte i 2013, i samarbeid med den gang Skien Næringsforening (nå Grenland Næringsforening), dialogarenaen Skien Næringsforum. Et forum der sentrale politikere møter sentrale næringslivsaktører til dialog med ulike bedrifter og bransjer, ofte med bred politisk deltakelse fra både ordfører, varaordfører og opposisjon.

Vi i næringslivet setter stor pris på å bli lyttet til, og få komme med våre innspill på hva som skal til - for å bli en enda bedre vertskommune.

I tråd med denne tradisjonen, men før vi har en ny politisk konstellasjon på plass som samtale-partner, ønsker vi å melde en bekymring:

Vi går inn i vanskelige tider for deler av næringslivet nå. Vi trenger at de prosjektene vi har på blokka, både offentlige og private, store og små, blir realisert for å holde næringslivet vårt i gang. Vi trenger Meierikvartalet og Skien Brygge, opprusting av Kverndalen, at det bygges bro over elva og bygges på Gromstul!

For de av oss som jobber med utvikling av bolig- og næringsbygg kan vi understreke at å få finansiert prosjekter i dagens marked ikke er lett. Finansbransjen strammer også inn. Det innebærer at dersom man velger å legge realiseringsklare prosjekter på is i dag, så er det ikke gitt disse har finansiering til å starte opp igjen om et halvt år- eller et år- om det er ønskelig.

Viljen til å være med på å bygge Skien for fremtidens generasjoner er stor, men det er ikke lett å regne hjem lønnsomme boligprosjekter i sentrum. Skal vi lykkes med videre sentrumsutvikling, er det avgjørende at næringsliv og kommune jobber sammen for å finne mulighetsrom og gode løsninger. Og ikke minst at våre politikere leverer på det som er forutsetningen for alle større investeringer: forutsigbarhet!