Vi er alle medlemmer av Skien Ap, og kjenner oss ikke igjen i Vardens behov for å rakke ned på Skien Arbeiderparti og vår ordførerkandidat, Odin A Bohmann. Noe redaktøren har gjort flere ganger i sine kommentarer. Hedda Foss Five har gjort en god jobb, det vil også Odin A Bohmann gjøre. Fordelen med Arbeiderpartiet er at politikken, prioriteringene utvikles ikke av enkeltpersoner, men av det mangfoldet som deltar i det politiske ordskiftet.

I tillegg ønsker vi å utvikle de beste løsningen for Skien i samarbeid med de partiene vi samarbeider med. Det er en positiv kraft for Skien kommune og byens utvikling med en ordførerkandidat som ser helheten, samarbeider og lager brede løsninger. En slik kraft er Odin.

Skape og dele er et fundament for Arbeiderpartiet. En næringspolitikk som utvikler mulighetene i Skien vil alltid være vår viktigste sak, det handler om arbeid til alle. Vi er alle opptatt av å ha noe å leve av, men også noe å leve for. Skape en arena for at vi som mennesker, innbyggere i Skien, kan ta del i gode kultur og fritidstilbud. Thorsen ser ut til å mene at kultur og integrering er for smale temaer for en ordførerkandidat å være engasjert i og som har mindre betydning for velgerne. Vi er uenig og mener det er feil. 14 prosent av innbyggerne i Skien er innvandrere. At Odin som vår ordførerkandidat har slåss for økte bevilgninger til integrering, organisasjoner og frivilligheten er nettopp med utgangspunkt i Arbeiderpartiets slagord alle skal med. Integrering er å foretrekke framfor ekskludering.

Skal Skien utvikles som kulturby er det avgjørende å ha en kandidat som kjenner kulturpolitikk fra innsiden. Fritidsparken, Skagerak Arena, Telemark Museum, Ibsenhuset og Teater Ibsen er møteplasser vi alle setter stor pris på i dag, og er der på grunn av nettopp modige politikere som våget å satse. På kultur, frivillighet og det å skape innhold i innbyggernes liv.  Dessuten, hvem vil etablere en framtidsretta næringsvirksomhet i en by uten et kultur og fritidstilbud som tiltrekker seg unge, kompetente arbeidstakere. Kampen om arbeidskraften, etableringskraften handler om god næringspolitikk, men er ikke gode kultur og fritidstilbud god næringspolitikk? Selvfølgelig, det er av største betydning for en kommunes tiltrekningskraft, for bosetting og næringsutvikling, for integrering og det gode liv.

Odin er og vil være en god frontfigur og forkjemper for næringslivet i Skien. Ordføreren som byens fremste folkevalgt er den som markeres mot næringslivet. Det var Odin som var forslagsstiller for å utvikle et nytt hovedutvalg i Skien for arbeid, næring og sosiale tjenester, der næringslivet, NHO, tillitsvalgte i privat sektor må sitte rundt samme bord som folkevalgte. Nettopp for å knytte næringslivet tettere sammen med kommunen og politikken. Det er avgjørende for å lykkes med en god næringspolitikk i tiden fremover. Hvis Skien Arbeiderparti vinner valget så vil dette hovedutvalget bli etablert.

Vi vil råde Varden-redaktøren også til å lytte til de som er på veg inn i politikken. Vi kjenner Odin godt, han kan engasjere ung som gammel. Han er en person det er lett å samarbeide med, en som kan trekke konklusjoner som samler og han er en politiker som ser de lange linjene. Dessuten står han opp for det han tror på. Det kan man ettergå i hans roller, der mange av vedtakene er enstemmige fordi hans politiske forståelse er opptatt av brede forlik med flest mulige partier involvert.

I motsetning til mange er Odin en som lytter. Odin har også vært tydelig på ønsket om å lære fra dem med skoa på. Derfor har han i en årrekke hospitert hos ulike bedrifter og institusjoner, for å kjenne på pulsen og ta med seg erfaringer fra eksempelvis hjemmetjeneste, barnehage eller restaurantbransjen inn i politikken, for å omgjøre erfaringer til politikk.

Odin er også en person som utfører og gjennomfører. Med roller i bagasjen som formannskapsmedlem, utvalgsleder for helse og omsorg, utvalgsmedlem i oppvekst, utvalgsleder i kultur, idrett, friluft og frivillighet og senest statssekretær i kultur og likestillingsdepartementet er det utviklet og formet god sosialdemokratisk politikk, ført i pennen av Bohmann. Enten det dreier seg om å ta gaming-ungdommen på alvor, innføring av bedre tjenester for etterlatte etter selvmord eller innføringen av full momskompensasjon for frivillige lag og foreninger som er et viktig løft for Odd, Suoni og alle trossamfunnene.

Med Odin sitt engasjement og virke som utøvende politiker har mange og store seiere for sosialdemokratiet blitt gjennomført med hans hjelp og evne både til å snekre politiske vedtak, men også å forhandle med både samarbeidende partier og opposisjon.

For ganske nøyaktig 12 år siden hadde vi samme debatt i Skien. Samme diskusjon har det vært hver gang en sittende ordfører trer til side. Ville Hedda klare å styre etter 12 år med dyktige Rolf Erling Andersen. Næring var spesielt trukket frem som et ankepunkt, som det ofte gjøres - da mye av dette arbeidet tillegges ordføreren idag.

Vi kjenner historien. Hedda klarte dette godt. Det vil også Odin klare, han vil være en suveren ordfører for Skien, en som ser helheten og forstår folk og næringsliv.