Arbeiderpartiet og AUF har akkurat blitt enige om å fjerne fraværsgrensa. Dette mener jeg er ekstremt dumt for oss elever. Jeg tror faktisk vi ungdommer presterer bedre med fraværsgrensen fordi man er på skolen oftere.

Forskning viser at det har blitt mindre udokumentert fravær etter innføringen av fraværsgrensa. Tall fra SSB og Fafo viser at fraværet falt med mer enn 20 prosent etter de innførte grensa. De som har redusert fraværet sitt er de som hadde mest fravær.

En bieffekt av den økte tilstedeværelsen er at karakterene i både matte og norsk har i gjennomsnitt økt litt blant oss elever. På videregående hvor det er mye strengere fraværsregler, opplever jeg at det er høyere oppmøte enn på ungdomskolen - som ikke har disse reglene. Dette viser at fraværsgrensa funker i praksis også.

Hvis elevene klarer å være i timene og følge med, vil de fleste, etter min mening, ta til seg læring og klare å få minst en 2'er i hvert fag. Om elever skulker mister man mye kunnskap i fagene de skulker.

Fraværsgrensa holder elever på skolen og i timene som dermed gjør at de får mer forståelse for faget. Dette gjør at elevene lærer mer og som oftest får bedre karakterer. Som nevnt tidligere har faktisk noen karakterer økt litt etter fraværsgrensas innføring. Hvis elever har under ti prosent fravær, vil de kunne en del om faget og klare å få en karakter. Hvis fraværsgrensa ikke hadde vært der og elevene hadde opp mot 30 prosent fravær ville ikke elevene hatt nok kunnskap om faget til å stå.

Flere elever jeg har snakket med syntes at fraværsgrensa er positiv. De mener den hjelper med å holde elever på skolen. De syntes heller ikke at fraværsgrensa er stressende på noen måte. Det trekkes også fram at hvis man sliter litt med motivasjonen på morgenen kan denne grensen være god motivasjon for å dra på skolen. Fraværsgrensa kan føles som en brå overgang for ungdommer uten så mye disiplin, men de lærer også disiplin ved å møte opp til rett tid hver dag de kan.

Hvorfor endre noe som funker?

Så min oppfordring til politikere og elever, hvorfor endre noe som funker og har påviste resultater? For vil vi virkelig ha en skole hvor elever ikke møter opp og bryr seg om skolen?

Dette er en tekst fra skriveprosjektet Varden har hatt i samarbeid med Porsgrunn videregående skole. Varden publiserer flere tekster fra prosjektet de kommende ukene.