Hvorfor skal det være nødvendig å ha «retningslinjer» som sikrer at politikere ikke skal tjene for mye?

foto