Vi har en skolehverdag som ikke er tilpasset praktiske talenter, men som først og fremst er tilrettelagt for de teoristerke elevene. Ifølge Ungdataundersøkelsen (2021) sier så mange som 73 prosent av norske ungdommer at de kjeder seg på skolen, og 25 prosent at de ofte gruer seg til å gå på skolen.

Vi har lærere som gjør sitt ytterste for å gi barn og unge gode skolehverdager, men vi ser at verken skolebygg eller fag- og timefordeling er tilpasset en mer praktisk opplæring. Vi må sørge for at opplæringen blir mer variert, og at elevene kommer seg ut av klasserommet.

Derfor vil vi starte opp denne pakka, i Skien, og mener staten bør peke ut oss som nasjonal pilot for praktisk skole:

1) Faste samarbeidsavtaler med næringslivet om tilgang på lokaler og elevdeltakelse i bedrift allerede fra ungdomsskole

2) Opprette utstyrsfond for praktisk undervisning søkbart for alle skoler i Skien.

3) Styrke ungt entreprenørskap og sikre fast avtale for deres programmer for alle skolene

4) Innføre kompetanseheving/etter/videreutdanning for praktisk læring/metoder for lærerne

5) Opprette et eget elevpanel bestående av elever fra alle grunn og ungdomsskoler som skal gi innspill og råd til morgendagens praktiske skole i Skien.

Målsettingen vår er å være landsledende på å tilby praktisk og varierte skolehverdager.

For at elevene skal lære bedre og mer, er det viktig med en praktisk og variert skole der man bruker både hode og hender. Barn lærer og utvikler seg ulikt, og vi tror derfor at alle elever vil ha større utbytte av variert undervisning. I tillegg til å gi bedre læring, vil det også bidra til at elevene oppdager nye talenter. På den måten øker trivsel og mestring.

Dette vil også være en svært viktig del av vårt nye hovedutvalg som vi ønsker å etablere - for arbeid, næring og sosiale tjenester, der næringsliv, NHO, tillitsvalgte og folkevalgte sitter rundt samme bord.

Vi må utdanne i tråd med næringslivets behov, og da må næringslivet komme tettere kommunen og motsatt.

Den viktigste veksten er oppvekst, og da må vi investere i våre yngste, uavhengig av hvordan de liker å tilegne seg kunnskap.

SI DIN MENING! Vi i Varden vil gjerne at du skal bidra med din mening. Send ditt leserinnlegg til debatt@varden.no

Tips til hvordan skrive et godt leserinnlegg finner du her.