Hei, Ingvild Kjerkol.

Jeg heter Thomas og er spesialsykepleier innenfor rus og psykiatri. Jeg har gått på høgskole i fem år, er gift, har to små barn og bidrar det jeg kan til velferdsstaten og samfunnet generelt – på alle plan.

Jeg har tidligere jobbet sju år i det offentlige. Jeg takket ja til en jobb ved privatsykehuset Vitalis helse - rus- og psykiatribehandling i Kragerø, fordi jeg opplevde det offentlige tilbudet som et kostnadssluk med en utdatert tankegang.

Nå risikerer jeg å bli «naver» ila 2023, og det er «din» skyld, Ingvild Kjerkol.

Bli med i debatten om fritt behandlingsvalg i debattstudio nederst i denne saken.

Jeg har ikke nok kunnskap om, og kan ikke svare for, hvordan ordningen Fritt behandlingsvalg (FBV) fungerer i somatikken, men innenfor rus og psykiatri er det et par ting folk flest bør få kunnskap om og som jeg opplever at dere velger å lukke øynene for.

FBV ble etablert i november 2015, og rapporten dere stadig refererer til tar med seg perioden ut 2018, altså tre små år. Tre år i det man i beste fall kan kalle en oppstartsperiode.

Vitalis Helse startet sin drift mars 2017.

Ser dere på perioden 2015 - 2022 som en helhet og tall fra SSB, er det ingen tvil om at ventelistene har gått ned samtidig som flere pasienter har fått den hjelpen de fortjener.

Og hva med dette:

- Private aktører med Helfo-avtale har en kostnad per pasient som tilsvarer 1/3 av kostnaden hos det offentlige og er rimeligere enn private med rammeavtale. Vi kan altså behandle tre ganger så mange pasienter til samme prislapp.

- Det refereres til at det er ledig kapasitet i de forskjellige helseregionene, men samtidig er det lange ventelister. Altså ventelister og tomme senger samtidig? Man trenger ikke være veldig oppegående for å skjønne at pasientene da ikke er interessert i de tilbudene som tilbys.

- Rapporten som ble lagt frem på Hamar for litt siden konkluderte med at akkurat valgmuligheten innen for TSB (tverrfaglig spesialisert behandling) og PHV (psykisk helsevern) var noe av det som var nødvendig og vellykket med ordningen.

Kvalitet og kompetanse?

Jeg har som sagt jobbet mange år i det offentlige og jeg kan med hånden på hjertet si at kvaliteten på jobben vi gjør og den tverrfaglige kompetansen blant mine kolleger overgår alt jeg har erfart tidligere.

Det er ganske strenge krav som må fylles både i forbindelse med tilbudet vi gir, bemanning og «totalproduktet» vi skal levere. Samtidig er det myndighetenes tilsynsorganer som følger med på hver minste lille bevegelse som gjøres. Om enkelte aktører leverer dårligere kvalitet enn forventet, så må du kanskje gå inn i deg selv og snakke med dine egne for å ta et røsk.

- De med ressurser og fetest lommebok?!

Det blir så virkelighetsfjernt at det nesten ikke fortjener å svares opp engang.

Vi har pasienter som kommer rett fra gata, som er døden nær uten behandling. Vi har pasienter som knapt nok eier en lommebok. Jeg snakker ukentlig med fortvila ektefeller, mødre, barn og andre pårørende som ber på sine knær om at deres nærmeste skal få hjelp, hjelp til et bedre liv, hjelp til å overleve.

Og hvem er det som gir disse pasientene rettigheter til å få behandling, Ingvild? Jo, det er de offentlige sykehusene, det er ikke «fritt frem» som dere får det til å høres ut som.

Og i tillegg står det i de aller fleste henvisninger at poliklinisk behandling ikke er godt nok.

Er dette de med feteste lommebok? Er det disse du mener er så ressurssterke at de kan kjøpe seg til behandling?

Tone Wilhelmsen Trøen tok seg faktisk tid til å lytte. Hun tok seg tid til å besøke vår avdeling hos Holmen Gård i Gjerstad, en bitteliten kommune som nyter godt av at det er etablert et pasienttilbud og nye arbeidsplasser som strekker seg langt utenfor pasientsengen.

Hun fikk snakke med oss som leverer et tilbud av «dårligere kvalitet». Hun fikk se hvordan pasientene kan bruke hest som terapi, trene med fysioterapeuter, ha med hunden sin i behandling, være på kjøkkenet med kokken, lære seg yoga, delta på kunst- og uttrykksterapi, moderne behandlingsteknikker, benytte musikkrommet eller rett og slett bare kunne nyte naturen rett utenfor døren.... og ikke minst, hun tok seg tid til å møte og snakke med alle disse pasientene som valgte å søke seg til oss fordi vi leverer et tilbud som passer de best etter å ha vært svingdørspasienter hos DPS-er og diverse poliklinikker i en årrekke – uten effekt!

Hadde du bare tatt deg tid, i stedet for å skjære alle over én kam.

Hadde du tatt deg tid, i stedet for å trumfe igjennom en politisk ideologi og prinsippsak; da, Ingvild...Da ville kanskje pipa fått en annen lyd. For dette er en trist dag.

Du har en åpen invitasjon, Ingvild.

- Thomas, potensielt snart arbeidsledig.

Frantzen publiserte dette innlegget først på sin Facebook-profil.

SI DIN MENING! Vi i Varden vil gjerne at du skal bidra med din mening. Send ditt leserinnlegg til debatt@varden.no

Tips til hvordan skrive et godt leserinnlegg finner du her.

Siste innlegg

  • Fritt behandlingsvalg betyr at pasienter selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som har fått rett til utredning eller behandling kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private med avtale og private som er godkjent av Helfo.
  • Flertallet i Stortinget har besluttet at ordningen skal avvikles.
  • Ordningen ble innført i 2015, men den nåværende regjeringen mener at ordningen i liten grad har oppnådd formålet, som var å få ned ventetidene og gjøre helsetjenesten mer effektiv.
  • Hva mener du?

Si din mening i debattstudioet vårt. Signer med ditt fulle navn!

Send inn

Skjønner ikke hvordan dette er lønnsomt

Du er helt rå som står frem som du gjør,heier på deg og din vei ❤️

At dette vil styrke behandlingstilbudet og korte ned ventetiden er bare prat,mye av de pengene de mener de vil spare her,går rett inn for å dekke opp underskudd i diverse sykehus. Behandlingskostnaden er 3 ganger så høy i det offentlige en hos feks Vitalis o.l..så hvordan dette er lønnsomt skjønner jeg ikke, mangfoldet vil også forsvinne dessverre

Tommy Søyland

Takk for innlegg, Tommy Søyland. Vis gjerne til hvor påstanden om tre ganger så høy behandlingskostnad kommer fra.

Lena Beathe Arneberg

Ideologi?

Why stop a winning horse, Ingvild Kjerkol??

Ideologi ?

Thor Johansen, Lege

Hei, Thor. Takk for innlegg.

Kjerkol skriver dette på sin Fb-side:

«I dag har Stortinget vedtatt å avvikle privatiseringsreformen som har gitt private aktører fri etableringsrett på lokalsykehusenes regning. Fra nyttår må de inngå avtaler med det offentlige for å være en del av vår felles helsetjeneste. 📷📷

Og la det ikke være tvil: vi styrker helsetjenesten og beholder pasientens rett til å velge behandlingssted. Alle pasienter i spesialisthelsetjenesten skal fremdeles få velge mellom offentlige tilbud, og private tilbud som sykehusene har avtaler med. Det er en viktig pasientrettighet vi har hatt i Norge siden 2001»

Lena Beathe Arneberg