Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt sender en lite hyggelig julepresang til Kragerø. Finansieringsordningen for Fritt behandlingsvalg endres etter Stortingets behandling til «Pasientens rett til å velge etter første punktum omfatter kun virksomheter som eies av eller har avtale med et regionalt helseforetak».

Det betyr at Vitalis Kragerø ikke får betaling for nye pasienter etter 1. januar. Uten en ny avtale med Helse Sørøst betyr dette at virksomheten står uten finansiering. Alle skjønner at man ikke kan drive en virksomhet uten at det følger med inntekter. Det betyr en konkurs eller styrt avvikling av virksomheten. Vitalis Helse avdeling Kragerø har 48 faste stillinger og Vitalis Helse avdeling Holmen gård har per dato 41 faste stillinger. Ap, SV og Rødt vil altså nedlegge 89 faste arbeidsplasser i Kragerø og Gjerstad!

Frem til regjeringen Solberg innførte fritt behandlingsvalg i 2015, var det dessverre mange pasienter som så seg nødt til å betale av egen lomme for behandling. De aller færreste av de som har rusdiagnoser har denne muligheten til å betale selv.

Fritt behandlingsvalg gir pasienten rett til å velge behandlingssted på det offentliges regning. Dette for å gi pasientene mer valgfrihet og et bredere og mer variert behandlingstilbud. Målet var å sikre et større mangfold, samt være et supplement til offentlige sykehus og behandlingssteder.

Kragerø FrP mener at alle skal ha muligheten til å velge behandlingssted, uavhengig av tykkelsen på lommeboken. Nå vil flertallspartiene tilbake til at lommeboka skal styre, eller at man skal stå i en offentlig helsekø!

Økonomi er en av grunnene regjeringen trekker fram for avviklingen. Ap og Senterpartiet hevder at fritt behandlingsvalg tar store beløp ut fra helseforetakenes budsjett. Men faktum er at kun tre promille av sykehusenes budsjett ble brukt på fritt behandlingsvalg i 2021.

For Fremskrittspartiet handler dette om å sette pasienten først, - ikke ideologi!

Dagens Arbeiderparti- og Senterparti-regjering liker ikke valgfrihet for pasientene, det passer ikke med regjeringens ideologi og støttepartiet SV og Rødts syn i saken.

Det blir ingen god jul for pasienter og ansatte ved virksomheten i Kragerø!