«Filip Jørgensen. Han ser også ut som mange millioner»