Vi trenger både ny og eksisterende kraftkrevende industri!

foto