Hvis dette hadde skjedd i det private næringsliv, hadde konsekvensen vært lite hyggelig for de ansvarlige

foto