Naturlig å skattlegge oppdrettsnæringen også

foto