Selvsagt er lønns- og arbeidsforhold en del av vårt samfunnsoppdrag