Vi må ta trusselen fra øst på alvor, men vi må ikke redusere alt som er russisk til uønsket og galt

foto