Vinteråpen vei hindrer tilgang til villreinens vinterbeite