Dette er kanskje det fremste eksempelet på hvorfor slike søkerlister skal være offentlige

foto