Gratulerer til Skien kommune og tidligere ordfører Hedda Foss Five for å lykkes med sitt mangeårige arbeid. Dette er en stor og sjelden etablering, og det blir en viktig politisk oppgave at det skapes positive ringvirkninger for Telemark ut av etableringen.

Nå som vi vet at Google kommer til Skien, så må Høyre, FRP og INP selv velge om de vil ha høye strømpriser for alle innbyggere og øvrig næringsliv i Skien, eller åpne for nye kraftprosjekter i kommunen.

Kraftforbruket vil nemlig fra første byggetrinn medføre en betydelig svekkelse i den regionale kraftbalansen. Tilgangen på kraft i Grenland er allerede anstrengt, og vi har store utslipp i eksisterende industri som vi må løse med kraftkrevende klimatiltak. Uten ny kraftproduksjon inn i systemet kan det store, nye forbruket i Skien medføre høyere priser og knappere tilgang til strøm for alle i fylket. Også for innbyggere og øvrig næringsliv i Skien.

For å sikre at etableringen av Google blir en positiv sak for regionen, må den politiske ledelsen i Skien kommune derfor sørge for at det snarlig utredes ny fornybar kraftproduksjon tett på det planlagte forbruket.