Ja til flere boliger i sentrum, men kan man legge til rette for flere unge også?

foto