Tenk deg at du nettopp har vært hos fastlegen. Du fortalte om dine problemer med den vonde hofta, at du i lang tid ikke har klart å gå din daglige tur uten staver. Du har kjent det ekstra godt i hver nedoverbakke, og flere ganger har du opplevd at ditt høyre ben gir etter.

Etter konsultasjonen går du ut til den hyggelige helsesekretæren i skranken og sier at du ønsker å gjøre opp for deg. Våre automater er i ustand for øyeblikket, men du vil få en lenke på telefonen din og kan betale via vipps sier hun.

Du har ikke vipps. Dette forteller du rolig til helsesekretæren.

Kan jeg betale med kort hos deg da, sier du?

Nei, sier helsesekretæren, som jeg sa i sted så er betalingsautomaten vår nede. Det er mulig vi skal fjerne automatene helt.

Hvordan skal pasientene betale for seg da, spør du?

Du vil få en lenke på telefonen sier hun, og du følger instruksjonene videre derfra.

Jaha, sier du og tenker at det kanskje bare er et merkelig påtenkt scenario i fremtiden, du som 83 år ung ikke forstår.

Kan jeg betale kontant da, spør du?

Nei, dessverre sier hun, vi har ikke mulighet til å ta imot kontanter.

Du grubler for og imot. Du tenker det er latterlig at du ikke kan betale med kort når du står her nå. Du kjenner hofta ekstra godt. Ok sier du, send meg en faktura.

Dette er en fiktiv, men beskrivende historie som vi ofte hører hos Pasient- og brukerombudet.

Mange pasienter og spesielt eldre erfarer at det er utfordringer når det kommer til betaling for konsultasjon hos fastlegen.

Vi mener det må bli enklere for alle pasienter å gjøre opp seg når de har vært hos legen. Hvis situasjonen blir slik at vår pasient glemmer å betale fakturaen, vil det påløpe videre gebyrer og inkasso.

Vi mener at ordningen med fakturagebyrer og aktører som administrerer fakturaer i helsevesenet, bør sees nærmere på. I en rapport fra Forbrukerrådet foreslår de at myndighetene bør gripe inn og stoppe gebyrpraksisen. Dette er vi enige i.