Slik gikk det ikke. Det har nå gått 61 år siden Vegdirektoratet anbefalte firefelts motorvei fra Skien til E18. Så lenge vi fortsetter å overlate planleggingen av nasjonale stamveier til lokalpolitikere uten relevant kompetanse, kan det fort gå ytterligere 61 år før denne helt nødvendige motorveien er på plass.

Enda verre gikk det med motorveien over Siljan planlagt i 1972, omtalt som «Laagendalslinjen». Fire av Norges åtte største byområder ligger på samme rette linje: Oslo, Stor-Drammen, Grenland og Kristiansand. Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved å bygge en rett, effektiv transportkorridor langs denne linjen, burde ikke bare være intuitivt åpenbar; den er også dokumentert i en COWI-rapport.

Motorveien over Siljan ble stoppet av vestfoldpolitikere, som heller ville ha motorvei gjennom vestfoldbyene. De to motorveiene var imidlertid aldri ment å være gjensidig ekskluderende. Hadde vi bygget motorveien over Siljan på 70-tallet, ville vi selvfølgelig også ha bygget eksisterende motorvei gjennom vestfoldbyene, om enn lenger ut i tid. De to motorveiene ville ha betjent ulike markeder, og i dag er trafikkgrunnlaget mer enn stort nok til å forsvare begge.

Dessverre kan det virke som om de fleste politikere i Skien lever i den oppfatning at den nå ferdig utbygde motorveien gjennom vestfoldbyene automatisk impliserer at det aldri skal foretas flere utbedringer på veien over Siljan selv om dette fremdeles er raskeste vei mellom Skien og Oslo.

Skiens historiske vekststrategi, nedfelt i en rekke dokumenter, baserer seg på et postulat om at avstanden til Oslo er for lang til at Skien kan nyte godt av Oslos vekst, og at vi derfor heller bør vende oss mot vestfoldbyene, uten tanke for at vestfoldbyene befinner seg på den andre siden av alle bomstasjoners mor: Porsgrunn.

Luftlinjeavstanden fra Skien til Oslo er bare 100 km, hvilket betyr at vi burde kunne kjøre til Oslo på bare én istedenfor to timer med et veinett av internasjonal standard. Hamar, som har samme luftlinjeavstand til Oslo, men en halv time kortere kjøretid, nyter allerede godt av Oslos nærhet.

Dessuten er miljøgevinsten ved å kjøre langs en rett linje på cirka 27 000 tonn CO2-ekvivalenter per år, ifølge ovennevnte COWI-rapport. De som eventuelt måtte hevde at motorvei over Siljan er uforenlig med ønsket om økt kollektivtrafikk, bør spørre seg selv hvorfor Grenlandsekspressen forsvant.

Gitt Porsgrunns nylige beslutning vedrørende Rv. 36 håper vi i Bypartiet at de øvrige partiene omsider er villige til å ta den strategisk viktige diskusjonen om hvorvidt Skien fortsatt bør vende seg mot vestfoldbyene – på Porsgrunns premisser – eller mot et adskillig mer spennende Oslo.

Hvis Skien fortsatt tviholder på vestfoldbyene, frykter vi at det utvides fra fire til seks kjørefelt mellom Sandefjord og Tønsberg før det utvides fra to til fire over Siljan. Den dagen det eventuelt skjer, blir Skien offer for sitt eget strategiske feilvalg og vil dessverre måtte slite med å finne vekstmuligheter i en evigvarende trafikal bakevje.

SI DIN MENING! Vi i Varden vil gjerne at du skal bidra med din mening. Send ditt leserinnlegg til debatt@varden.no

Tips til hvordan skrive et godt leserinnlegg finner du her.