Det gir grunn til bekymring.

En ny rapport fra FNs Klima- og Naturpanel er tydeligere enn noen gang på at vi må snu utviklingen dersom denne planeten skal være beboelig for kommende generasjoner. Den ene naturkatastrofen avløser den andre på grunn av klimaendringene, men vi rike i Vesten som er hovedårsaken til klimaendringene, slipper lettest unna med de negative konsekvensene.

Vi må alle ta et tak når det gjelder unødvendig arealbruk og stadig mer bruk av energi. Økt bilisme er en av verstingene i tiden når det gjelder energibruk og annen forurensning, enten bilen går på fossil eller el.

Problemene øker med kvadratet av hastigheten. All energibruk medfører utslipp av klimagasser. Elbiler er ikke utslippsfrie, slik mange tror. Utslippene opptre bare andre steder, ikke minst i utlandet der bilene blir produsert.

Problemstillingen er like enkel som den er vanskelig. Samferdsel står for cirka 1/3 av alle utslipp der veitrafikken utgjør hoveddelen. Det betyr at trafikk med bil og fly må ned, trafikk med bane, både personer og gods, må opp. Vi kan ikke bare skaffe mer energi, selv om den kalles grønn aldri så mye, vi må dempe forbruket. Jernbane er som kjent svært energi-effektiv og miljøvennlig når det gjelder å transportere store volumer.

Varden burde heller etterlyse den såkalte Grenlandsbanen, sammenkoblingen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, for å få togforbindelse mellom Grenland og Sørlandsregionen.

SI DIN MENING! Vi i Varden vil gjerne at du skal bidra med din mening. Send ditt leserinnlegg til debatt@varden.no

Tips til hvordan skrive et godt leserinnlegg finner du her.