Til ansvarlige i UDI.

I løpet av denne sommeren er det etablert to asylmottak i Skien, med avtaler om bosetting av til sammen 450 asylsøkere.

Kommunen har blitt informert, og kommunen har også etablert kontakt med de to private anbyderne, men det er grunn til å understreke at dette har skjedd svært fort.

Det ene tilbudet som er etablert i Skien er en «desentralisert» modell, der den private aktøren har kjøpt boliger og leiligheter rundt omkring i hele kommunen.

Informasjonen kommunen har fått har vært at disse boenhetene er akseptert av UDI som tilfredsstillende, og at bemanning og oppfølging fra den private aktøren er innenfor de kriteriene UDI har stilt i anbudet.

I avisa Varden er den en artikkel som vekker stor bekymring. Varden har besøkt en av boligene der asylsøkerne er bosatt, og i denne boligen er det 26 mennesker, 14 barn og 12 voksne.

Forholdene de er tilbudt, virker alt annet enn tilfredsstillende, ut i fra bilder og beskrivelser som avisa frambringer.

«Mennesker som søker om beskyttelse i Norge, har en lovfestet rett til et sted å bo mens de venter på at søknaden deres blir behandlet», står det på UDI sine hjemmesider.

I Skien kommune ønsker vi at det skal være godt og trygt å bo for alle.

Kommunen kunne aldri bosatt mennesker på samme måten som denne private aktøren gjør, og som UDI, dvs. staten, ser ut til å akseptere.

Som ordfører vil jeg rett og slett klage på denne behandlingen av mennesker og barn i en svært sårbar situasjon.

Så lenge disse menneskene bor og lever i vår kommune og vår by, skal de behandles med verdighet og omsorg.

Jeg ber om et møte og en redegjørelse raskest mulig fra dere som er ansvarlige, om hvorfor denne situasjonen har oppstått, hvilke tiltak dere har tenkt å gjøre for å forbedre boforholdene, hvilke tilbud dere tenker at barn i og under skolealder bør få i tida på mottaket, og hva slags oppfølging fra ansatte fra det private firmaet dere mener er god nok.

Hører fra dere.

Varden har fått tillatelse til å publisere brevet.