I industrien ønsker vi oss en grundig offentlig diskusjon om hvordan vi kan løse kraftbehovet i Telemark, kutte utslipp, ta vare på jobber - og helst skape nye jobber. Det krever evne til å vurdere både natur og klima opp mot arealbruk.

Industrien tåler diskusjon og uenighet om strømpriser og et kritisk blikk på hva vi bruker strømmen på. Men vi ser dessverre alt for ofte at politikere ikke vil forholde seg til faktiske forhold. Eller som i nevnte leserinnlegg, der forfatterne ikke en gang vil forholde seg til fysikkens lover.

Du kan ikke transportere strøm uten nett. Med eller uten strømbørs.

De to politikerne skriver at vi ikke behøver å produsere mer kraft i Telemark enn vi gjør i dag, bare vi kutter eksport til utlandet og sluser all kraft i Telemark ned til Grenland. Er ikke dette en egoistisk tanke? En form for geografisk nasjonalisme? Om det i det hele tatt var mulig, så ville det få katastrofale følger for alle områder uten egen kraftproduksjon, men med stort forbruk.

Som Bamble. Bamble er en flott kommune med stor industri, men har ikke et eneste kraftverk. Bamble er avhengig av at det produseres mye kraft i øvre Telemark, og at denne krafta transporteres til industri i Bamble. Gjennom et strømnett.

Dersom områder som Bamble, Porsgrunn, eller Vestfold, Oslo og Akershus, ikke skulle få noe vannkraft fra øvre Telemark, så ville de måtte bygge ut meget store mengder vindkraft på land. På rekordtid.

Da blir det noe rart å argumentere for å koble store deler av Østlandet helt ut av kraftforsyningen ut fra en egen motstand mot vindkraft.

Videre skriver de også at de er imot å bygge strømnett, noe som igjen er nødvendig for å transportere strøm.

Uten mer strømnett er det ikke fysisk kapasitet til å sluse de store mengdene kraft fra Telemark til Bamble. Tror SV i Bamble at strøm kan transportere seg selv gjennom lufta bare den tas av børsen?

Tall for strømforbruk i leserinnlegget er ikke korrekte, men MW og terrawattimer er forståelig nok ikke så lett å gjengi korrekt. Mer underlig er denne setningen: «Løsningen er ikke å bygge ut mer strømnett da det vil ta lang tid, og innen da er den kraftkrevende industrien i Grenland utkonkurrert.» Har SV-politikerne allerede avgitt dødsom for verdens grønneste industriaktører i sine bransjer?

I valgkampen registrerte vi at Bamble SV ville drifte industrien med solceller på hustak i kommunen. Solceller på vegger og tak er bra, men ikke i nærheten av mengdene og styrken som brukes i prosessindustri.

Når vi nå ser at de mener at strøm kan transportere seg selv på magisk vis gjennom lufta, så begynner vi å lure på om de som skriver dette lever i sin egen virkelighet.