Nå er Telemark et eget fylke igjen. Nye kapitler i vår stolte Telemarks-historie skal skrives.

Det blir en tid der vi skal bygge et fylke som står støtt på egne bein, setter store mål og ambisjoner, og som bygger på styrkene i både by-og distriktskommuner.

Merkevaren Telemark er anerkjent i både inn- og utland. Vårt navn skaper oppmerksomhet og forventninger. Forventninger om storslåtte kultur- og naturopplevelser, om en lang historisk industritradisjon, og en sterk, stri Telemarks-stolthet.

Denne virkeligheten er ikke skapt av seg selv. Den er et resultat av hardt arbeid gjennom generasjoner med telemarkinger. Mennesker som alltid har hatt som mål å gjøre Telemark til et enda bedre sted å bo for de som kommer etter. Den arven skal vi videreføre i vårt nye fylke.

Skal vi klare dette, må vi samle oss, sette oss tydelige mål, løse våre utfordringer i felleskap, og realisere mulighetene som ligger her. Vi får til mer sammen enn hver for oss.

Telemark er i dag vertskap for mange av landets tyngste, internasjonale industriaktører, for betydelig kraftproduksjon, store og små innovative teknologibedrifter, samt forskningsmiljøer og akademia som høster stor anerkjennelse.

Vi er ikke det største fylket i landet, verken i folketall eller i geografi, men jeg mener vi er i en enestående posisjon. Jeg ser helt unike muligheter. Vi har noe ingen andre fylker har som for eksempel kombinasjonen kystkultur med vår vakre skjærgård i den en enden, og bygdekultur med Hardangervidda i den andre. Et Fensfelt med sjeldne jordarter som kan være Norges nye olje! Et av verdens største selskap Google har kjøpt ei enorm tomt hos oss. En verdensarv Notodden/Rjukan som plasserer oss sentralt i verdenshistorien, et unikt Frier-vest området, verdens første landbaserte oppdrettsanlegg, og ikke minst en av Norges største industriparker, Herøya. Vi har definitivt noen muligheter ingen andre fylker har.

Telemark skal bli best på å kutte våre klimagassutslipp. Det gjøres allerede en god jobb, med industrien i front, men det må gjøres mye mer raskere. Ekstremvær og varmerekorder viser at vi ikke har noen tid å miste.

Jeg mener Norges beste klimatiltak er mer kraftnett og fornybarenergi til Telemark.

Skal næringslivet og industrien vår fortsatt gi arbeidsplasser og bærekraftig verdiskaping, må vi ha mer kraftnett og mer fornybar energi. Og det må skje så raskt som overhodet mulig med ryddige prosesser.

Ingenting av dette er enkelt, men vi har løst store utfordringer sammen tidligere, og vi må klare det igjen. Dette kommer til å koste. Vi må gjøre modige beslutninger; kommuner, næringsliv, frivillighet, stat og fylke. Og la meg være helt tydelig: Fylket skal vise lederskap.

Vi skal lene oss på historien når framtida skal bygges. Historien til Telemark er kvinner og menn som har våget å gå foran, hatt store ambisjoner, satt seg høye mål, og alltid brukt naturens ressurser for å skape velferd og utvikling. Det er Telemarks DNA!

Ha alltid som ledesnor at vårt fylke har lange tradisjoner og en stolt historie. Vi må ta med oss det beste fra det gamle inn i det nye, og styrke vårt særpreg, samtidig som vi utvikler og fornyer.

Slik skal vi skape et vinnerfylke, en uslåelig stå-på mentalitet. Et grønt, framoverlent og uredd Telemark. Vi har alle muligheter til å lykkes.

Gratulerer med et nytt Telemark, og godt nytt år!