I Grenland har narkotika blitt veldig normalisert. Jeg er redd for at flere av mine venner skal bli avhengige av narkotika

Det er ingen hemmelighet, men likevel syntes jeg at det blir lagt lokk på - og for lite snakket om. Jeg skriver dette innlegget for å sette lys på dette stygge trollet som tar over livet til mange unge.

I Porsgrunn og Grenland virker det som om at rus som hasj og kokain har blitt like vanlig som alkohol på fest. Jeg har selv vært på sammenkomster med jevnaldrende som har vært påvirket av forskjellige rusmidler. De fleste på min alder jeg snakker med i dag er enig i at vi ser flere og flere begynne å eksperimentere med rusen. Det har blitt kjempevanlig, og vi hører om flere som har det med på skolen.

Selv om vi hører om hvor farlig det er, og hvordan det kan skade oss, så hjelper det ikke. Mange unge har en tilnærming til rus hvor de tenker at det ikke er så farlig, fordi de har prøvd det en gang før, og da gikk det fint.

Rusmisbruk er ikke en skjult realitet i dag. Det har blitt synlig at vi i dagens samfunn står overfor en av de største utfordringene i vår tid: Økende rusmisbruk blant unge. Nå er det på tide at vi begynner å ta dette problemet på alvor, og ikke bare skyver det under teppet.

Statistikk hentet fra FHI, og SSB (2023) viser at i alderen 16-24 år så er det 4,2 prosent som sier at de har brukt kokain de siste 12 månedene. Seniorforsker Anne Line Bretteville-Jensen sier at økningen har blitt statistisk signifikant når det gjelder kokain. Denne økningen har blitt en fremtredende og urovekkende del av hverdagen til oss unge. Flere og flere unge mennesker som er vår framtid, blir fanget i en farlig verden med ulovlige rusmidler som tærer på livene deres.

Det er viktig at vi alle begynner å anerkjenne at økende rusmisbruk blant unge er et samfunnsproblem. Selv om det kan høres fjernt ut så er det faktisk våre venner, dine barn, naboen og søsknene dine dette gjelder. Derfor må politikere, lærere og foreldre få opp øynene og komme med flere og bedre forebyggende tiltak.

Jeg spør derfor alle der hjemme: Vil vi leve i et samfunn der det er helt greit å ta seg «en joint på fest»? Vil vi leve i et samfunn der narkotika er like vanlig som alkohol?

Jeg og mange jeg kjenner er redde for at narkotikakulturen i Grenland og Norge er i en utvikling vi på ingen måte støtter. Så la oss ta tak i dette problemet nå, før det er for sent.

Dette er en tekst fra skriveprosjektet Varden har hatt i samarbeid med Porsgrunn videregående skole. Varden publiserer flere tekster fra prosjektet de kommende ukene.