«Stopp planene om nye hytter i villreinens trekkveier ved Skinnarbu»

foto