«Vi forventer at redaktøren er godt kjent fra sine skoledager med «Den lille Bibel» i Johannes 3:16»

foto