Mange land intensiverer nå arbeidet for å løfte grønn industri. Enorme grønne tiltakspakker er nå på plass i Asia og USA. Den ambisiøse satsingen Inflation Reduction Act (IRA) gir store skatteletter til grønn industri i USA, og EU utarbeider nå en plan for hvordan deres grønne industriløft skal gjennomføres gjennom å åpne for utvidete muligheter i statsstøtteregelverket de neste to årene.

Dette er godt nytt for det grønne skiftet, men kan samtidig være dårlig business for norsk konkurranseevne. Dette gjelder både etableringen av fornybar, norsk industri og tiltrekning av utenlandsk kapital og etableringer til Norge.

Hva gjør Norge? Derfor må det meisles ut en satsing for hvordan Norge skal møte denne utfordringen og henge med i det grønne kappløpet. For at Vestfold og Telemark skal kunne ta en sterkere posisjon i de nye grønne næringene må vi styrke teknologiutvikling og skalere løsninger. Få er uenig i at det handler om å utvikle teknologi og bygge ut produksjon. Vår erfaring i Innovasjon Norge er at begge disse prosessene er svært kapitalkrevende, og flere av de nye næringene er umodne markeder med høy risiko. Dette gjelder for eksempel alt fra batterinæring, verdikjeden for hydrogen og utvikling av bærekraftig fôr.

Dette er bare noen av mange grønne næringer EU nå åpner opp for å gi økt statsstøtte. I vår dialog med kunder over hele landet og ikke minst her i Vestfold og Telemark får vi tilbakemelding om at forutsigbare rammebetingelser for norsk næringsliv i møte med IRA er en av de viktigste forutsetningene for videre utviklingsløp i selskapet og bedriften. Norge har det verden trenger Innovasjon Norge har derfor anbefalt at det bevilges midler i 2024-budsjettet for å sikre lik konkurransekraft for norsk næringsliv innen områdene som er utpekt i grønt industriløft: Batteri, havvind, hydrogen, maritim, industri, CO₂-håndtering, skog-, tre- og bioøkonomi og prosessindustri.

For det er ingen tvil om at Norge har gode forutsetninger for å være en stabil og forutsigbar leverandør av de grønne løsningene verden nå trenger.

Vi står nå i en avgjørende tid hvor beslutningene vi tar må være langsiktige og forutsigbare for næringslivet. Hvis ikke, så er det fare for at dette den framtidige fortellingen blir om industrieventyret som glapp i Vestfold og Telemark.