Slik blir den nye løslegeordningen: Dyrlegen overtar for fastlegene

foto