Færre mottar sosialhjelp i Skien. Det er gode nyheter

foto