Uvitenheten som fører et samfunn til forfall

foto