Jeg drømte at det var kommunevalg i Skien, og at lederne i de tradisjonelt borgerlige partiene var samlet for å diskutere mulighetene for et bredt borgerlig samarbeid.

Høyre og Fremskrittspartiet hadde lenge vært klare. Kristelig Folkeparti hadde også signalisert et ønske om å bli med i et borgerlig samarbeid etter valget.

Venstre, som hadde vært et støtteparti for Arbeiderpartiet i Skien over lang tid, hadde også valgt å se på mulighetene for et samarbeid på borgerlig side.

Til og med Senterpartiet, et trofast støtteparti for Arbeiderpartiet over lang tid, var nå til stede for å se på mulighetene for å inngå i et borgerlig samarbeid etter valget.

Partienes representanter virket svært fornøyde med å være samlet i en slik sammenheng. Etter 20 år med Arbeiderpartiet i ordførerstolen var også de tidligere støttepartiene nå åpne for å diskutere mulighetene for et politisk skifte og en ny og mer framtidsrettet politikk i Skien.

Etter en seanse hvor partiene presenterte sine synspunkter og forutsetninger, ble det etter hvert klart at det var stor politisk vilje hos partiene til å få etablert et bredt borgerlig samarbeid i Skien.

Det var også enighet om at ved et eventuelt borgerlig flertall etter valget, skulle det partiet som hadde fått størst velgeroppslutning ha ordføreren.

Etter at de viktige prinsipielle forutsetningene om samarbeid og ordførervalg var på plass, var partienes representanter klare for å definere et felles idégrunnlag med utgangspunkt i de respektive partienes politiske program.

Partiene kom fram til følgende idégrunnlag:

– Når politikk skal utformes skal mennesket alltid stå i sentrum. Vår ideologi er basert på at frihet for den enkelte forutsetter ansvar for hverandre.

– Det personlige ansvar er ufravikelig. Alle har ansvar for egne valg. Dette er like grunnleggende som retten til frihet.

– De som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det.

– Tjenestetilbudet i kommunen skal gjennomgås og styrkes gjennom å åpne opp for private og ideelle aktører, der hvor det kan være økonomisk gunstig for kommunen og til brukernes beste.

– En trygg eldreomsorg hvor brukerne skal ha frihet til å velge mellom kommunale, ideelle eller private tilbydere av tjenester.

– En god skole med tilstrekkelig tilgang til nødvendige læremidler

– Gradvis redusering av eiendomsskatten i kommunen

Det siste jeg husker av drømmen, var partienes enighet om å være ærlige overfor velgerne i spørsmålet om valg av politiske samarbeidspartnere etter valget. Kan drømmen om et borgerlig samarbeid og et politisk skifte i Skien bli virkelighet?

I politikk er det meste mulig – hvis viljen er til stede hos partiene. Og velgerne vil.

Lars Solbakken

Listekandidat Skien Høyre