Har Skien en boligpolitikk? Nei, ikke etter hva Rødt Skien legger i begrepet.

Skien har en utbyggingspolitikk. En politikk der arealdelplanen viser hvilke områder som kan brukes til boliger og næring. Resten overlates mer eller mindre til det berømmelige markedet.

Som ellers i landet har det gitt oss en haug nye leiligheter, elementhus og rekkehus i tette boligområder med ensartet arkitektur og standard planløsninger. Det er rart hvor sidrumpa og lite kreative de større aktørene er. Et hederlig unntak er SBBLs svenske konsept Bovieran på Lekeland-tomta. Selv om det er for økonomisk sterke kjøpere.

Investorer og byplanpolitikere synes det helt greit at det bygges kostbare leiligheter i bøtter og spann for eldre generasjoner langs elva og i og nær sentrum. Da frigjøres eneboliger og rekkehus for nye generasjoner, heter det.

Tja, dem om det. Er det greit at pensjonister og gamle, som ikke lenger kan sitte med store hus, må låne millioner for å få seg noe nytt og lettstelt? Og er det framtidsrettet og bærekraftig at byen fortettes med en bestemt etnisk og økonomisk klasse?

Vi vil ha boliger for pensjonister og eldre, med kollektive løsninger og fellesskap, med og uten tilknyttede pleietilbud.

Plan- og bygningsloven og andre lovverk gir oss dessverre små muligheter til å påvirke hva investorer skal satse på. Byggekostnadene setter også sine begrensninger. Men med en smule politisk vilje og mot går det likevel an å legge press på utbyggere hvis vi ønsker utradisjonelle løsninger. Og kommunen kan ved salg av eiendommer som skal omdisponeres til boligformål, kreve at en del av leilighetene blir tilbudt som utleieboliger, studentboliger eller med ulike alternative modeller som krever mindre egenkapital ved kjøp.

Det kunne for eksempel Skien ha slåss for da kommuneeide Grenland havnevesen solgte Jernbanebrygga til det som nå er omstridte Skien brygge, eller da Lekeland-tomta gikk til Skien boligbyggelag som er en helkommersiell aktør i markedet.

Derfor vil Rødt Skien arbeide for at kommunen igjen tar rollen som boligbygger og oppretter borettslag utenfor markedet, en såkalt tredje boligsektor. Her finnes det flere muligheter, velprøvde løsninger som for lengst er tatt i bruk i mange land. Kommunen skal også kunne kjøpe arealer for utvikling og salg av byggetomter til selvkost, med tildeling på bestemte vilkår. Med andre ord:

Skien trenger en boligpolitikk med konkret innhold og en sosial profil. Det er ingen grunn til å sitte på baken og vente på at Skien i enda større grad blir rammet av pris- og boligproblemene som rir storbyene våre.