Når vi elever er syke, må vi gå til legen og skaffe en legeerklæring for at skolen skal kunne dokumentere gyldig fravær. Da må vi punge ut fra egen lomme av penger vi kunne brukt på andre ting. Det koster faktisk mellom 200 og 400 kroner for én legetime slik at legen kan skrive erklæring på at du har vært syk. Og ja, vi elever har ganske lite penger fra før av.

Hva med alle lavinntektsfamilier som må betale for at ungdommene skal være hjemme ved sykdom på en «gratis» skole. Er ikke dette sykt? Dette mener jeg rett og slett er helt ubegripelig at regjeringen ikke gjør noe med.

For det første. Når vi elever er syke, så er det upraktisk og stressende at vi skal måtte ta kontakt med fastlege for å ikke risikere å få ugyldig fravær fra skolen. Alle blir syke fra tid til annen, og jeg mener det er dumt at vi må reise til legen for at den skal kunne skrive dette på et dokument.

Det er flere ulemper. Når nesten 3.500 elever fra Skien, Porsgrunn, Hjalmar og Skogmo videregående skole skal til fastlegen for å få legeerklæring for vanlig sykdom, så er det ikke rart at det blir lang ventekø hos legekontorene i Grenland.

Det er absolutt ingenting som tilsier at legene skal bruke tiden sin på å skrive legeerklæringer for sykdom hos VGS-elever, og det er ingen med sunn fornuft som hadde foreslått at elever skal bruke tid og penger på å skaffe en.

Selv om vi har en fraværsgrense på 10 prosent, så er det ikke det smarteste valget jeg som elev kan ta å bruke denne når jeg er syk. Det er få arbeidsgivere som vil ansette en ung elev med ugyldig fravær, spesielt når det allerede stilles skyhøye krav til deg bare fordi du er under atten og ikke har hatt lignende jobb før. Ugyldig fravær er i hvilken som helst sammenheng noe man ønsker å unngå.

Jeg mener at løsningen ligger i tillit mellom elev og kontaktlærer eller helsesykepleier på skolen. Eleven tar kontakt på dagen den er syk, og helsesykepleier vurderer på lik linje som fastlegen om det er grunnlag for gyldig fravær. Slik får legen større kapasitet til å ta imot pasienter som trenger hjelpen. Og vi elever kan bruke pengene våre på andre ting. Jeg mener altså at legeerklæring for gyldig fravær er dyrt, urimelig, og går utover resten av befolkningen.

Jeg er lei av fraværssystemet på videregående skole. Det er «lettere» å gå syk med feber på skolen enn å ordne legetime og bruke de kronene vi har for en legeerklæring. Vi elever i Grenland trenger et bedre system, og det gjør resten av samfunnet også.

Dette er en tekst fra skriveprosjektet Varden har hatt i samarbeid med Porsgrunn videregående skole. Varden publiserer flere tekster fra prosjektet de kommende ukene.