– Vi mister da ikke «våre verdier» i et julespill med to vers fra Koranen